Homeopatie a akutní infekty v zimním období

“Můj Homeopat” léčí podobné podobným / SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR /

Homeopatie a internet

Homeopatie a akutní infekty v zimním období


V zimním období se vyskytuje více akutních infektů vyvolaných viry a bakteriemi. Zároveň jsme vystaveni nepřízni počasí, která má na náš imunitní systém také svůj vliv. Homeopatická léčba pomáhá jak na úrovni preventivní - abychom byli co nejodolnější, tak i na úrovni léčebné - když už onemocníme...

Homeopatika jsou v našem státě registrována jako léky, povolena SÚKL a část je jich již ve volném prodeji. Zde se budu zmiňovat o lécích volně prodejných, vhodných k samoléčbě nemocného. Léčbě chronických onemocnění, která je doménou homeopatie, se v tomto článku věnovat nebudu.

Homeopatické léky mají výhodu v tom, že je možné je kombinovat s jakoukoli dlouhodobou terapií. Nedochází k předávkování nemocného ani k nechtěným nežádoucím interakcím s chemickými léky. Podávání je stejné pro děti i dospělé. Pokud je třeba podat homeopatický lék kojenci, rozpouští se granule ve vodě a podávají se na lžičce.

Je nutné si uvědomit, že homeopatie je reaktivní léčebná metoda, a proto tu neplatí množství kilo/dávka/den. Záleží na akutnosti klinického stavu - čím jsou potíže výraznější, tím častěji podáváme homeopatikum. Další výhodou této léčby je, že díky velkému naředění, danému výrobou léku, nevyvolává alergické reakce.

Prochlazení, počínající infekty

Během zimního období se snadno stane, že podceníme rozmary počasí a někde prochladneme. Aconitum napellus 9 CH pomáhá vyrovnat se s teplotními extrémy -chladem nebo horkem. Myslete na něj tehdy, když se vrátíte prokřehlí z túry, nemůžete se zahřát, jste sice v teple, ale vnitřně se stále klepete zimou. Dále doporučuji tento lék školním dětem, které v rámci tělesné výchovy chodí v zimě se školou plavat.

Dávka (5 granulí) před plaváním a po plavání pomáhá, aby pobyt v bazénu neodstonaly. Další jeho účinek je protiteplotní - pomáhá u teplot nad 38 °C, když se pacient nepotí. V klinickém obraze jsou patrné katarální záněty. Ferrum phosphoricum 9 CH je lék, který pomáhá při teplotách 37-38 °C. Pacient je unavený, malátný, bez nálady. Často jej doporučuji při odeznívání infektu, kdy se pacient ještě necítí zdravý, ale akutní stav již odezněl (užívá se 5 granulí 2-5x denně).

Další oblastí účinku tohoto léku je krvácení z nosu, kde je vhodné jej kombinovat s lékem Arnica montana 9 CH. Pomáhá i v těch případech, kdy je krvácení masivní nebo přetrvává i po poleptání nosní sliznice. Kalium muriaticum 9 CH je lék na nedoslýchavost, způsobenou zalehnutím uší a vyvolanou edémem Eustachovy trubice. Na nálezu ORL bývá přítomen vpáčený bubínek, pacient chodí opakovaně na profuky. Při užívání Kalium muriaticum 9 CH (5 granulí 2-4x denně podle akutnosti stavu) dojde k uvolnění průchodnosti Eustachovy trubice, někdy se i spustí průhledná rýma a nemocnému se výrazně uleví.

Léky ovlivňující rýmu

V zimním období se často objevuje rýma a kašel. Zaměřím se tu na léky, které jsou určitým způsobem charakteristické pro daný typ sekrece nebo postižení sliznice. Při rýmě je pro homeopata důležité, jestli se jedná pouze o ucpaný nos (zbytnělou sliznici), nebo jestli dochází k nějaké sekreci. Pokud je výtok z nosu, opět rozlišujeme léky podle něj - sekrece vodová, hleny průhledné, žluté, zelené. Výběr léku ovlivňuje i vazkost sekretu. Postupně proberu podle tohoto schématu jednotlivé léky, kterými je možné zlepšit stav pacienta.

Nux vomica 9 CH je lék, který pomáhá při rýmě s ucpaným nosem, kýcháním a následně vodovou sekrecí. Činí odolným také proti chladu a průvanu. Kromě ovlivnění sliznic podporuje metabolismus při větších dávkách jídla a alkoholu (Vánoce, silvestr, rodinná setkání). Zlepšuje regeneraci organismu po pracovní zátěži spojené s nedostatkem spánku a nervovým přetížením (5 granulí 2-5x denně sníží zátěž organismu).

Jiným lékem na vodovou sekreci je Allium cepa 5 CH - lék připravený z cibule kuchyňské. V jeho obraze je vodová sekrece, která leptá sliznici nosních dírek i filtrum. Výtok doprovází někdy i kýchání. Kromě zimních nachlazení je tento lék vhodný i při jarních senných rýmách (doporučené dávkování je 5 granulí 2-5x denně). Průhledné rýmy, které jsou doprovázeny ranním vlhkým kašlem v důsledku přehlenění během noci, jsou v obraze léku Sulfur iodatum 9 CH.

Sekreci lze snadno vysmrkat, kultivačně je bez nálezu. Je to typ sekrece, která reaguje na přemíru smogu ve vzduchu, chrání sliznici před poleptáním vdechovaným vzduchem (zde stačí dávkování 5 granulí 2x denně). Žlutá rýma, která je hojná a kterou lze snadno vysmrkat, je v obraze Pulsatilla 9 CH. Charakteristické věty maminek předškolních dětí, které tento lék potřebují, zní: „Paní doktorko, já nevím, kde se v něm všechny ty hleny berou. Sotva se vysmrká, může smrkat znovu.“

Při vstávání po spánku se tyto děti budí s hleny zaschlými na tvářích, během dne se jim vytvářejí bubliny u nosu. Při kultivaci se málokdy najde agens, i když je barva hlenů nažloutlá až žlutá (léčebně se užívá 5 granulí 2-3x denně). Žlutá rýma, někdy s nitkami krve, která je vazká, nelze snadno vysmrkat, pacientovi ulpívá na sliznicích, tvoří krusty, někdy je nutné mechanické „vybavení“ hlenů, je charakteristická pro Kalium bichromicum 9 CH.

Užíváním tohoto léku ovlivníme vazkost sekrece, dojde ke snadnějšímu vysmrkání a rychlejší regeneraci sliznice. Tento lék má kromě rýmy ve svém obraze i afty, které mají specifický tvar - vypadají „jako vyražené děrovačkou“ - kulaté, s jasnými okraji, vyvýšené okraje (osvědčené dávkování je 5 granulí 2-4x denně). Popsala jsem několik charakteristických obrazů léků podávaných při rýmě.

Výběr homeopatik podle typu kašle

Nyní bych se věnovala kašli. I zde při výběru léku záleží na klinickém obrazu pacienta, zda se jedná o podráždění sliznic bez sekrece, nebo se sekrecí. Pacientů se ptám, zda něco vykašlávají, a pokud ano, pak jaký obraz mají hleny. Suchý, dráždivý kašel, který pacienta začne trápit při ulehnutí do postele a není možné jej zklidnit, je charakteristickým obrazem léku Drosera 15 CH (doporučené podávání je 5 granulí před ulehnutím a případně opakovat po hodině do zmírnění kašle).

Charakteristická věta nemocných zní: „Přes den to ještě jde, sem tam zakašlu. Ale když si lehnu, můžu se ukašlat. Bolí mě z toho celé tělo, slzím a nevím, čím to zklidnit. Pořád mě něco dráždí na průduškách.“ Tento lék léčí i pertusoidní kašel, který se objevuje zvláště v zimních měsících. Jiný typ reakce sliznice je nadprodukce hlenů, které nutí pacienta při kašli zvracet. Poslechově jsou slyšet vlhké fenomény na průduškách.

Toto přehlenění se zvracením zlepšuje Ipeca 9 CH. Opět pro lepší pochopení léku věta maminek, jejichž dítě lék potřebuje: „On je tak zahleněný, že ani nechce jíst. Když kašle, nutí ho to ke zvracení, a když blinká, tak vlastně jen hleny, má dokonce i hlenovou stolici.“ (Doporučené užívání je 5 granulí při pocitu na zvracení.) Kromě přehlenění snižuje Ipeca 9 CH jakékoli nucení na zvracení. Pro kojence a předškolní děti je jedním z hlavních léků na acetonemické zvracení spolu s lékem Senna 9 CH a Lycopodium clavatum 9 CH.

Dulcamara 9 CH je lékem volby kašle, který nastupuje na podzim, kdy je pacient citlivý na vlhko. Kromě obrazu zahlenění jsou často přítomné i spastické fenomény - pískání na průduškách. Tento lék je vhodný pro pacienty s asthma bronchiale, kteří se horší na podzim (podává se 5 granulí 2x denně). Zde je možné kombinovat homeopatickou léčbu s léčbou klasickou. Přidání léku Dulcamara 9 CH do rozpisu léčby sníží počet aplikací akutních inhalačních kortikoidů. Univerzálně působícím lékem na spasmy průdušek je Cuprum metallicum 9 CH. Tento lék uvolňuje napětí na hladkých svalech.

Pomáhá astmatikům, kteří říkají: „Stáhnou se mi průdušky, nemůžu nic vykašlat, dráždí mě to, pískám a jsem z toho unavený. I když si beru mukolytika, stejně nic nevykašlu.“ Pokud potřebuji zkapalnit hleny, využívám účinku Lachesis mutus 5 CH. Tento lék v ředění 5 CH má výrazný mukolytický účinek. V tomto případě je nutné jej podávat často (5 granulí po 2 hodinách). Pacienta vždy upozorním, že dojde ke zvýšení sekrece.

Někteří nemocní mohou uvolnění hlenů vnímat jako zhoršení stavu, proto je předem připravím na následný vývoj. Pokud se v zimě přihodí, že dojde k zánětlivým projevům na sliznicích (angína, zánět dutin, středouší apod.), ošetřující lékař uvažuje o antibiotikách a čeká na výsledek kultivace, potom je možné dobu čekání na výsledek vyplnit homeopatickou protizánětlivou kombinací léků Pyrogenium 9 CH a Hepar sulfuris 9 CH (v dávce 2x denně 5 granulí).

Pokud je zánět virového původu, tato dvojkombinace stimuluje vlastní síly organismu se s daným zánětem vypořádat a k podání antibiotik nemusí dojít. Pokud je nutné podat antibiotika, doporučuji spolu s nimi podávat lék Thuya occidentalis 9 CH - jeho účinek je detoxikační, napomůže nemocnému, aby po jejich dobrání nebyl oslabený a opět se nestal příjemcem dalšího infektu. Přeji všem čtenářům, kteří dočetli článek až do konce, aby si z něj vybrali pro praxi některý z léků a co nejrychleji se uzdravili.

Zdroj:Zdravotnické noviny zdn.cz

autor: MUDr. Miriam Kabelková
praktická lékařka, homeopatka, Praha