Jak funguje hoemeopatie, homeopatie principy působení

“Můj Homeopat” léčí podobné podobným / SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR /

Homeopatie a internet

Jak funguje hoemeopatie

Homeopatie

je založena asi na deseti principech. Mezi nejdůležitější z nich patří:

  •   léčba podobného podobným (similia similibus curentur)
  •   velmi malé dávky[4] (příp. až princip nekonečně malého dávkování resp. infinitezimálního ředění)
  •   metody a léčiva se volí podle příznaků bez zkoumání patologických procesů
  •   účinky přípravků musí být testovány na zdravých lidech, protože na nemocných je nelze rozlišit od projevů nemoci
  •   léčivo se podává v jednoduchých dávkách a ne složitých směsích
  •   obvykle se podává v jednorázových dávkách, opakovaně jen vrátí-li se příznaky onemocnění
  •   potencializace, dynamizace: aktivita účinku se má zvyšovat protřepáváním, nejen rozpouštěním


Hahneman vycházel z vitalistické teze, že onemocnění je důsledkem narušení životní síly. Homeopatie má životní sílu stimulovat. Podle Thomsona nepůsobí homeopatika fyziologicky, ale využitím synergického jevu, že energie následuje mysl. Případy vyléčení Thomson přisuzuje v 70 až 100 % případů spontánní remisi, účinku soucitu a komunikace s léčitelem a placebo efektu.

Homeopatie vysvětluje údajný léčebný účinek tak, že má duchovní povahu, nikoliv fyzikální. Účinnými nemají být přímo molekuly ředěné látky, ale její „otisky.“ Vysoká ředění homeopatických léků působí na jemnohmotný spirituální organizační systém, který zakladatel tohoto oboru nazval „dynamis“.

Podle některých zastánců homeopatie lékaři a vědci odmítají přijmout homeopatii, protože je v rozporu s jejich „vírou“.

Diagnostické metody homeopatie nejsou fyzikální ani laboratorní, ale vycházejí z reflexe pocitů a nálad pacienta.

Homeopatie je idealistická léčebná metoda.

Homeopatie je často používána při léčbě chronických chorob, mnohdy neléčitelných. Výhodou homeopatik je vzácný výskyt nežádoucích účinků. Zpočátku byla homeopatie úspěšnější než medicína počátku 19. století, protože pacienty méně poškozovala.

 Princip a hodnocení autopatie

Pro obhajobu autopatie a její tradice jsou často zmiňovány léčivé účinky urinoterapie a moči v běžných koncentracích, jaké znaly mnohé kultury.

Jiří Heřt v ironicky pojaté recenzi Čehovského knihy o autopatii zdůrazňuje zejména finanční výnos z distribuce těchto homoeopatik a z pořádání kursů. Recenzi uzavírá poděkováním za potvrzení, že homeopatie je čistá pseudověda štěpící se ve stále absurdnější varianty.[11

Zdroj: WikiPedia